Om verksamheten Energi, drivkraft och prestation

Vi skapar affärsmöjligheter för utlandsetablering genom vår gedigna kompetens och långa erfarenhet av internationella affärer. Gravitys erbjuder exportledare med erfarenheter från olika marknader internationellt. Vårt internationella nätverk och ledningsteam har också ett brett know-how och nätverk inom olika områden.

Sture Nyberg, CEO

Kort om verksamheten

Gravity stödjer företag i affärs- och marknadsutveckling, erbjuder chefs- och ledningsstöd (stöd inom management) samt organisations- och verksamhetsutveckling utifrån ett internationellt perspektiv.

Bakgrunden till Gravity är behovet och önskemålet av operativt exportstöd som har uttryckts av bl.a. olika företag liksom staten. Effektiva och framgångsrika export och utlandsetableringar behöver hanteras av personer och företag med gedigen erfarenhet och kompetens inom området. Gravity ser att det finns behov av specialisering inom området eftersom det idag finns många aktörer, nätverk och samhällsorgan inom internationell handel. Denna specialisering kan bidra till ökad effektivitet, kunskapsutveckling och kundnytta inom området.

Vi ser också behovet av att gå från ord till handling och ge företag operativ hjälp i exportfrågor och frågor om internationalisering. Detta gör vi genom att se till företagets enskilda behov och önskemål. Gravity är ett viktigt komplement till Business-Sweden (som erbjuder exportrådgivare) och Handelskammaren. Vi fyller idag det tomrum som idag finns mellan rådgivning och management consulting.

Läs mer

Varumärket Gravity

Gravity – Pulling people and organizations to success!

Logotypen Gravity symboliserar några av de aspekter och värdegrunder som vi anser vara betydelsefulla i verksamheten.

Namnet Gravity ska spegla den energi och kraft som vi bidrar med i kundens verksamhet när vi går från ord till handling. Det avser att också spegla hur våra kunder ska uppfatta oss – dvs. vara i centrum för förändring och utveckling av verksamheten inom området internationell handel. Gravity står också för att vi är ”jordnära”, dvs. lätta att samarbeta med, och kan hantera den komplexitet som finns inom området internationell marknadsetablering.

Ringarna i logotypen symboliserar att vi vänder oss till verksamheter av olika storlek samt består och omger oss av en mångfald och individer med olika erfarenheter och kompetenser. De symboliserar också att våra konsulter och bolaget är ständigt i rörelse framåt både vad gäller kunskaps- och resultatutveckling.

om-oss-logotype

Läs mer

Gravitykonceptet

Business Action Network Value™ är nyckeln till framgångsrika exporter och utlandsetableringar. Gravitys exportledare eller managementkonsulter är utbildade i konceptet och har de rätta metoderna och verktygen för att ta er från ord till handling. Detta gör vi genom att erbjuda kvalificerade tjänster samt operativt och strategiskt stöd vid utlandsetableringar. Vårt koncept behandlar processerna Value Based Recruitment, Talent Network Management Value, Customer Network Management Value, Partner Network Management Value och Action Network Value Reengineering. Det yttersta målet med våra insatser är att optimera era förutsättningar och realisera genomförandet för att skapa affärer genom framgångsrik export och etablering i utlandet.

Varför uppfinna hjulet på nytt gång på gång? Vi har sett vilka utmaningar som finns i olika verksamheter. Gravitys exportledare har som start att för dig som kund skapa affärer billigare, snabbare och säkrare i utlandet. Genom lång erfarenhet, aggregerad know-how bidrar våra medarbetare och vårt nätverk till framgång i er verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan utveckla era affärer i utlandet.

Värdefulla fakta i siffror:

 • Rätt kompetens bidrar i 100 % av fallen till ökad exportframgång.
 • Exporterfarenhet bidrar i 70-80 % av fallen till ökad exportframgång.
 • Rätt exportplanering bidrar i 65 % av fallen till ökad exportframgång.
 • Rätt exportförutsättning bidrar i 33-50 % av fallen till ökad exportframgång.
Läs mer

Våra exportledare och internationella teamet

Flertalet av våra medarbetare har erfarenhet av eget arbete som managementkonsulter. Gemensamt har vi passionen för att skapa och utveckla affärer genom att operativt och strategiskt stödja företag som vill genomföra export och utlandsetableringar.

Vi ser behovet av att gå från ord till handling och framförallt ge företag operativ stöd vid exportsatsningar och frågor om internationalisering. Detta gör vi genom att fullt ut möta företagets behov och önskemål. Alla medarbetare tar uppdrag på projektbasis och interim. Vi utgår från World Trade Center i Stockholm och tar uppdrag i hela Sverige.

Vi river kulturella murar genom internationell samverkan, nyttjar rätt kompetens och utvecklar genom att tillvarata kulturell mångfald vid uppbyggnaden av internationella ledningsteamet.

 • Exportledare med erfarenheter från olika marknader.
 • Personlig lämplighet för att driva utlandssatsningar.
 • Internationellt ledningsteam med brett know-how.
 • Nätverk för att axla olika internationella projekt.

Den minsta gemensamma nämnaren är vår gedigna framgångsrika internationella erfarenhet. Att anlita en av våra konsulter innebär att få tillgång till hela den kompetens som finns på Gravity Consulting. Vi vet att vi är starka tillsammans. Kontakta oss när ni vill ta del av vår internationella ledningskompetens.

Läs mer

Vår erfarenhet och kompetens

Våra seniora exportledare kan arbeta på projektnivå, ledningsgruppsnivå eller styrelsenivå. Ledningsteamet tillsammans backar upp i de planer, processer och strukturer samt målbilder som behövs för att utveckla ert företag. Nedan anges exempel på företag i vilka våra exportledare har varit verksamma.

Ni får del av ett företag som aktivt och strategiskt arbetar med att bygga affärsnätverk och rekrytera lokala partners i utlandet. Detta är en förutsättning för er som vill lyckas i internationellt.

Kort om vår erfarenhet:

 • Totalt ca. 200 års internationell operativ och strategisk kompetens.
 • Erfarenhet av ca. 50 internationella marknader.
 • Vi täcker flertalet branscher och sektorer.

Några världsdelar där vi är aktiva: Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika och Skandinavien.

Några branscher där vi är aktiva: Avlopp, Avfall, El och VattenBank, Finans och Försäkring, Data, IT & Telekommunikation, Detaljhandel Media, Partihandel samt Tillverkning & Industri.

Några länder där vi är aktiva: Australien, Belgien, Botswana, Brasilien, Canada, China, Danmark, Dubai, England, Estland, Finland, Frankrike, Ghana, Holland, Indien, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Kenya, Kuba, Kuwait, Kroatien, Lettland, Litauen, Malawi, Malaysia, Mexico, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norge, Österike, Polen, Ryssland, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Slovenien, Spanien, Sudan, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turkiet, Tyskland, Uganda, Ungern, USA, Zambia och Zimbabwe.

Kort om vår kompetens:

 • Medarbetare till projekt, ledningsgrupper och styrelser.
 • Operativa och strategiska experter och ledare.
 • Projektstöd vid export och utlandsetablering.

Ni får del av ett företag som aktivt och strategiskt arbetar med att bygga affärsnätverk och rekrytera lokala partners i utlandet. Detta är en förutsättning för er som vill lyckas i internationellt.


american-express apoteket aura-light cargotec citat delaval enea fortum iar-systems iib inpress jcb mrt opcon rockwool sgi simba-cement skf telelogic thorn volvo xplan
Läs mer

Nätverka med oss

Du kan göra detta genom att delta i nätverket Foreign Market Establishment i samarbete med Stockholms Handelskammare samt genom att delta vid våra frukostseminarier i World Trade Center.

 • Mötesplatsen för dig som vill utbyta kunskap.
 • Nätverk i frågor som gäller internationell handel.
 • Erhåll konstruktiva förslag till fortsatt utveckling.
 • Testa idéer och få feedback.

Nätverket, som genomförs tillsammans med Handelskammaren i Stockholm, syftar till att bidra med inspiration och främja internationella affärer i en föränderlig och mångkulturell värld.

Vi tar upp frågor som affärs-och konkurrensförhållanden, produkt- och marknadsanalyser, ekonomi- och affärskultur, organisations- och kulturfrågor, marknads- och regelförhållanden samt detaljtekniska frågor kring export. Ytterligare information framgår av sidan Affärsnätverk hos Handelskammaren.

Läs mer

Arbeta hos/med oss

Det finns givetvis många anledningar till att arbeta hos och med oss på Gravity. Du kommer in i ett företag med erfarna VD:ar, marknadschefer och konsulter med totalt ca 200 års internationell erfarenhet.

Vi tror på framgång och utveckling genom att se, lyssna och lära av/med andra samt genom att vara i dialog, modiga och öppna. Vi förlitar oss på vår gemensamma förmåga och unikitet samt vågar blottlägga våra svagheter och visa styrkor. Vad mera?

 • Attraktiva arbetsuppgifter (internationellt)
 • Delägarskap genom franchisekoncept
 • Bra arvodesutveckling och personlig utveckling
 • Unik affärs- och utvecklingsmodell

Vi söker alltid duktiga medarbetare som kan bidra till utveckling i teamet och verksamheten. Vi ser gärna att du uppfyller följande krav:

 • har gedigen erfarenhet av export och internationell handel (marknadsetableringar) i roller som t.ex. VD och marknadschef,
 • akademisk utbildning på magister- eller mastersnivå (gärna flervetenskapligt inom relevanta ämnen),
 • egen konsulterfarenhet i minst 4 år och
 • tycker om att göra affärer och sälja.

Tycker du om att arbeta framgångsrikt, prestations- och resultatinriktat? Är du intresserad av att driva din egen franchiseverksamhet? I så fall, lämna gärna en ansökan eller sök ledig tjänst som annonseras i vårt rekryteringsstöd Recruto.

Kontakta oss Lediga tjänster/Recruto

Vad innebär franchise hos Gravity?

Vi erbjuder följande:

 • stöd med att starta upp din verksamhet,
 • stöd med finansiering till din verksamhet,
 • beprövad och framgångsrik affärsmodell,
 • affärs- och marknadsplan för regionen,
 • ekonomi, CRM- och HR-system,
 • regional och central marknadsföring,
 • ledningssystem för verksamheten samt
 • coaching, mentorskap och gemensamt samarbete.

Egen insats: 75 000 kr som ersättning för att ta del av affärskonceptet, varumärket och erhålla delägarskap i Gravity Consulting!

Personliga egenskaper och värderingar:

Du som framgångsrik konsult och ledare hos oss är begåvad och kan utöva ett personligt samt transformerande ledarskap. Du är analytisk och strukturerad, driven och motiverad, har bra självkänsla och självkännedom, är relationsinriktad och kommunikativ samt beslutsam och övertygande. Det konsultativa förhållningssättet finns i ryggmärgen. Allt detta på ett ödmjukt sätt.

Du delar också våra värderingar:

 • tillväxt genom utveckling,
 • utveckling genom samarbete,
 • samarbete genom globalisering och
 • globaliseringen genom acceptans.

Kort sagt – du är i centrum och förverkligar våra kunders målsättningar och visioner!

Läs mer
Bli uppringd
Please leave this field empty.