Marknadsetablering Framgångsrika projekt utomlands

Nå nya marknader i Sverige och utomlands
genom att använda vårt internationella ledningsteam.

Tel: 031-12 34 28 Vill du bli uppringd? »

Marknadsetablering utifrån ett helhetsperspektiv!

Vi skapar affärsmöjligheter för export genom vår gedigna kompetens och långa erfarenhet av internationell handel. Gravitys stab erbjuder exportledare med erfarenheter från olika marknader internationellt. Vårt internationella nätverk och ledningsteam har också ett brett know-how inom olika managementområden.

 • Affärs- och marknadsutveckling
 • Analys och benchmarking
 • Due diligance och förvärv
 • Ekonomistyrning och controlling
 • Chef- och ledarstöd
 • Förbättrings- och processledning
 • HRM och kompetensförsörjning
 • Marknadsföring och säljutveckling
 • Information och kommunikation
 • Innovation- och projektledning
 • IT- och systemutveckling
 • Organisationsutveckling (design/struktur)
 • Strategi och verksamhetsutveckling

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar följande litteratur för studier inom export och managementområdet.

Läs mer

marknadsetablering-padda

En lyckosam exportinvestering

 • Minst en betydande affär/ett affärsvärde i utlandet.
 • Ett flertal prospekts för affärsleveranser.
 • Tydliga affärsprocesser och strukturer.
 • Marknadsdata för fortsatt affärsleverans.
 • Professionellt marknadsföringsmaterial.
 • Metoder och verktyg för framtiden.
 • Internationellt team för rätt stöd.
 • Coaching och mentorstöd av erfarna experter.

”Skräddarsydda lösningar efter behov och önskemål.”

 

Läs mer

Marknadsetablering –
processen utifrån 3 steg!

Informations- och uppstartsmöte

 • Första möte för att fastställa behov och önskemål.
 • Fastställande av projektets mål och resursbehov.
 • Fastställande av betydande affärsvärde.
 • Vi definierar förutsättningen för exportsatsningen.

1 Affärs- och marknadsförberedelser

 • Förutsättningarna och grunderna tas fram.
 • Samverkan mellan konsult och ert företaget.
 • Identifiering av företagets potential på vald marknad.
 • Vi lägger grunden för en lyckad exportsatsning.

2 Affärs- och marknadsintroduktion

 • Genomförande av marknadsintroduktionen.
 • Systematisk och strukturerad internationalisering.
 • Tydlig och träffsäker metodik för implementering.
 • ”Hands-on” stöd för analys, implementering mm.
 • Coaching och mentorskap efter behov och önskemål.

3 Affärsanalys och marknadssupport

 • Gravity bistår med utvärdering, stöd och insatser.
 • Vi växlar upp er satsning till nästa nivå.
 • Behåller lokal närvaro hos de nya kunderna.
 • Ger stöd för att implementera en förvaltningsorganisation.

S Slutlig avstämning och utvärdering

 • Avstämning av vad som har fungerat bra.
 • Diskussion om framtida utvecklingsområden.
 • Nytt informations- och uppstartsmöte.
Läs mer
Bli uppringd
Please leave this field empty.