management-dator

Chefs- och managementstöd För att utveckla medarbetare och verksamheten

Nå nya marknader utomlands genom att använda
vårt internationella ledningsteam.

Tel: 076 118 28 28 Vill du bli uppringd? »

Managementstöd – nationellt och internationellt

Våra interimskonsulter erbjuder olika typer av managementstöd (chefs- och ledningsstöd). Fördelen med en interimkonsult – vi kan vara med och bygga era affärer samtidigt som vi utvecklar individen och organisationen. Gravity anser att en långsiktig hållbar utveckling kräver ett strategiskt vägval som innebär att stödja företags utveckling genom resursförstärkning i form av specialister.

Gravity bedömer att det finns ett flertal strategier för satsningar till att stärka mindre och medelstora företag till ökad handlingskraft samt etablering på utlandsmarknader. En strategi är genom incitament och stimulans i form av olika typer av finansiella stöd, en andra strategi är genom rådgivning och kunskapsutveckling samt en tredje strategi genom förstärkning i form av specialister. Givetvis bör också företagen kunna nyttja en kombination av de tidigare nämnda strategierna. Vi ser att en långsiktig hållbar utveckling kräver ett strategiskt vägval som innebär att stödja företags utveckling genom resursförstärkning i form av specialister.

Vi har in-housekompetens och know-how inom flertalet managementområden.
Vilka är era utvecklingsområden?

 

Läs mer

metoder-verkty-ikoner

 

Metoder och verktyg

Våra konsulter är experter på t.ex. affärsupplägg, förberedelser, affärs- och marknadsintroduktion samt affärsanalys och marknadssupport.

 • Rätt individ och metod för framgång internationellt.
 • Saker på rätt sätt samt rätt metoder och verktyg.
 • Tygghet i att vi tar ett helhetsansvar för leverans.
 • Förutsättningarna tas fram mellan konsulten och ert företag.
 • Vi identifierar företagets potential på vald marknad.
 • Vi lägger grunden för en lyckad exportsatsning.
 • Vi erbjuder introduktion, systematisk och strukturerat.
 • Tydlig och träffsäker metodik för implementering.
 • Hands-on stöd för analys, implementering och uppföljning.
 • Coaching och mentorskap efter behov och önskemål.
 • Vi bistår med utvärdering, stöd och insatser.
 • Vi växlar upp er satsning till nästa.
 • Vi behåller lokal närvaro hos de nya kunderna.
 • Vi ger stöd för att implementera en förvaltningsorganisation.

Några av våra metoder och verktyg: tydliga rutiner och riktlinjer, effektiva flöden och processer, strukturer som är optimala, värdebaserad rekrytering, business process reengineering (BPR), lean management, total quality management (TQM) samt coaching och mentorskap.

Läs mer

operationellt-stod

 

Operationellt stöd

Lokal kännedom och närvaro och internationell kompetens är grunden för export- och etableringssatsningen. Gravitys nätverk ger varje kund möjlighet att finnas representerad lokalt, regionalt och internationellt. Alla våra konsulter ingår i nätverket Gravity Organization Worldwide.

 • Konsultnätverk för att kunna genomföra satsningen.
 • Experter med regional och nationell kännedom.
 • Erfarenhet och kunskap i internationell handel.
 • Metoder och verktyg för utlandsetableringar.

Kontakta oss så kan vi berätta mera om vårt nätverk och internationella kompetens!

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar följande litteratur för studier inom området internationell handel.

Läs mer

Rekryteringsstöd

Att hitta rätt medarbetare med rätt nätverk och track-record är acceleratorn och garantin för er export- och etableringssatsning. Gravity har gedigen erfarenhet och kompetens inom headhunting och rekrytering.

 • Vi ställer höga krav på att förstå våra kunder.
 • Vi använder t.ex. värdebaserad rekrytering.
 • Vi tillämpar egna framtagna metoder.
 • Vi utgår från ett helhetsperspektiv.

Att förstå och känna in er verksamhet är en bra grund, men det räcker inte! Rätt bemanning och rekrytering behöver hanteras av personer med rätt erfarenhet och kompetens.

Vi ställer höga krav på att förstå våra kunder och erbjuder experter med rättpersonlighet, begåvning, drivkraft, motivation, temperament samt självkänsla och självinsikt. Särskild vikt läggs på bland annat prestation och skicklighet.

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar följande litteratur för vidare studier inom rekryteringsområdet.

rekryteringsstod

Läs mer

Kundutmaningar idag eller imorgon

En stor utmaning för våra kunder idag är att hitta operativ och strategisk marknadskompetens för att genomföra satsningar på nya marknader utomlands. Kulturen och språket är alltid en utmaning, men det finns fler.

 • Brist på finansiering för exportsatsning
 • Svårt att identifiera affärsmöjligheter
 • Begränsad information om marknader
 • Oförmåga att nå potentiella kunder
 • Svårt att hitta pålitliga representanter
 • Bristande tid hos ledningen
 • Otillräckligt med personal
 • Svårigheter att matcha konkurrenter
 • Bristande myndighetsstöd i hemlandet
 • Höga transportkostnader
 • Kort om tid för förberedelser
 • Avsaknad av nätverk
 • Otydliga strategier
 • Brist på kunskap
 • Brist på resurser
 • Långa ledtider

Ovan anges några av utmaningarna för exportföretag. Vilka är era utmaningar?

Ert företag får alltid skräddarsydda lösningar efter behov och önskemål. Fördelen med interim – vi ser vad som verkligen fungerar eller inte i verksamheten samt vi bygger er kompetens samtidigt som vi hands-on skapar och utvecklar era internationella affärer.

”Vi vänder utmaningar till framgång och kan skapa momentum.”

Läs mer

Managementutbildning – inriktning export och globalisering

Målgrupp

Vill du axla en roll som försäljningschef, marknadschef, internationell marknadschef, market manager, market expansion director, managementkonsult eller motsvarande och vill ta nästa kliv ut på den internationella marknaden? Är du utåtriktad och har ett genuint intresse för affärer, människor och andra kulturer? Utbilda dig då till professionell manager eller managementkonsult med inriktning export och globalisering.

Utbildningen är till för dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med affärs- och marknadsutveckling över internationella gränser. Managementutbildningen erbjuds som skäddarsydd utbildningen med inslag av coaching och mentorskap. Detta innebär att vi utformar utbildningen tillsammans med dig, ditt företag och dina medarbetare.

Utbildningen är modulär vilket innebär att du medverkar på de delar som föreligger med anledning av ditt behov och önskemål. Delar av utbildningen kan genomföras enskilt eller tillsammans med andra deltagare.

Funderingar och frågor om utbildningen besvaras av:

 

arnoldArnold Wittman
Regionsansvarig
arnold.wittman@gravity.nu
070 320 11 95

Förslag på utbildningar i export och internationell handel.

Business Sweden – E-handel på export
Business Sweden – Export i praktiken för säljare
Business Sweden – Frihandelsregler
Business Sweden – Förbered din export
Handelskammaren – Betalnings-, leverans- & försäkringsvillkor
Handelskammaren – Effektiv Export & Import Norge
Handelskammaren – Tullhantering
Handelskammaren – Tullfördjupning, (ursprung och avtal)

Information

Innehåll:
Utbildningen innehåller följande block:

 • Individuell behovsanalys
 • Interkulturellt kompetensarbete
 • Interkulturellt rekryteringsarbete
 • Affärs- och marknadsplanering mot utlandet
 • Team- och projektledning inom globalisering
 • Kulturspecifik förhandlingsteknik
 • Interkulturell kommunikation
 • Internationell affärsjuridik
 • Strategisk omvärldsanalys
 • Business Action Network Value™
 • Individuell coaching och mentorskap

Tid:
Undervisningen genomförs normalt kl. 09:00 – 17:00.
Kallelse sker enligt behov och önskemål.

Plats:
World Trade Center, City Office i Stockholm.

Kostnad: 
Beroende på antal deltagare, enligt överenskommelse.

OBS – Gravity tillämpar flexibel prissättning. Du betalar för de delar som bestäms och genomförs med anledning av ditt behov och önskemål. Förfriskning och lunch ingår i priset.

Handledning, coaching och mentorskap

Det går också bra att beställa endast handledning, coaching och mentorskap.

Mer om Gravity Consulting AB.

Vår erfarenhet och kompetens
Nätverka med oss på Gravity Consulting

Läs mer

När anlita oss?

Gravity anlitas normalt av målmedvetna företag som vill genomföra affärs- och marknadsförberedelser, marknadsintroduktion och implementering samt analyser och uppföljning i utlandet. Vi ser gärna att ni har tagit del av allmän rådgivning som erbjuds av offentliga aktörer såsom ALMI, Business Sweden, Handelskammaren mm. Kontakta oss när ni behöver och önskar en tillfällig operativ och/eller strategisk resurs i verksamheten.

Nedan anges några exempel av tjänster från Gravity:

 • produkt- och marknadsförstudie,
 • affärs- och marknadsintroduktion,
 • affärsanalys och marknadssupport,
 • lokal/regional produkt- och kommunikationsanpassning,
 • utökad partner- och klientsökning,
 • produkt och marknadsundersökning,
 • kartläggning och upprättande av distributionskanaler,
 • anpassning av marknadsföring,
 • introduktion och marknadsföring,
 • upprättande av organisation för försäljning,
 • genomförande och uppföljning av marknadsintroduktion,
 • förhandlingar med kund och/eller partner,
 • stödtjänster som behövs för kundsupport,
 • marknadsexpantion genom förvärv,
 • upprätta lokalt kontor med bemanning,
 • interimslösning som exportchef eller VD samt
 • interimslösning som styrelseledamot.
Läs mer

faq

Frequently Asked Questions (FAQ)

Fråga: Vad är unikt med Gravity Consulting?
Svar: Vi erbjuder specialister i form av interimskonsulter inom internationell handel, har en egen utvecklad arbetsmetod och ett internationellt ledningsteam. Framför allt, vi går från ord till handling!

Fråga: Vilka tjänster i detalj erbjuder Gravity Consulting?
Svar: Gravity erbjuder exempelvis följande tjänster både i Sverige och utomlands.

 • Produkt- och marknadsförstudie.
 • Produkt och marknadsundersökning.
 • Lokal/regional produkt- och kommunikationsanpassning.
 • Partner- och klientsökning (inkl. kontakt och avtalsskrivning).
 • Kartläggning och upprättande av distributionskanaler.
 • Anpassning av produktmarknadsföring.
 • Marknadsintroduktionen och marknadsföring.
 • Upprättande av införsäljningsorganisation.
 • Genomförande och uppföljning av marknadsintroduktion.
 • Förhandlingar med partner och/eller klienten.
 • Stödtjänster som behövs för kundsupport.
 • Förvärv och sammanslagning av verksamhet.
 • Upprättande av lokalt kontor med bemanning.
 • Interimslösning som exportchef/CEO.
 • Interimslösning som styrelseledamot.

Läs mer
Bli uppringd
Please leave this field empty.