Assessment center I Sverige & utomlands

Nå nya marknader i Sverige och utomlands genom att involvera rätt individer i er verksamhet.

Tel: 031-12 34 28  Vill du bli uppringd? »

Assessment center – rätt individ på rätt plats!

Assessment center för export är en metod för att göra urval bland kandidater och konsulter som har de bästa förutsättningarna för att lyckas nå resultat internationellt. Gravity har gedigen erfarenhet av att identifiera, rekrytera och utvärdera olika konsulter med affärs- och exportinriktning mot olika marknader internationellt.

Varför gång på gång anställa medarbetare eller rekrytera konsulter som inte levererar rätt export- och/eller marknadsresultat? Gravity är ett assessment center och vi identifierar och gör urval av rätt medarbetare och konsuler som ska driva ert företags satsningar internationellt. Våra exportledare har som start att för er som kund skapa affärer billigare, snabbare och säkrare i utlandet. Våra medarbetare bidrar genom erfarenhet, aggregerad know-how och rätt nätverk till framgång i er verksamhet. Vi har genom erfarenhet sett vilka utmaningar som finns hos olika individer i olika verksamheter.

”Rätt ledarskap och management för effektiva utlandssatsningar.”

Läs mer

assessment-dator-v3

En lyckosam affärs- och exportsatsning

 • Rätt projektledare som driver satsningen.
 • Leverans av effektiva och mätbara resultat.
 • Tydliga affärsprocesser och strukturer.
 • Sekretess på affärskunskap och support.
 • Internationellt team för rätt stöd.
 • Coaching och mentorstöd av experter.

Business Action Network Value™ är huvudnyckeln för framgångsrika exporter och utlandsetableringar. Gravitys exportledare är utbildade i konceptet och har de rätta metoderna och verktygen för att ta er från ord till handling genom att erbjuda operativt och strategiskt stöd vid export och utlandsetableringar. Kontakta oss så kan vi berätta mera!

Läs mer

Värdefulla fakta i siffror

 • Cirka 10 procent är chansen att ni på egen hand lyckas att rekrytera rätt kandidat som bidrar till exportframgång.
 • Cirka 10 procent av alla konsulter med exporterfarenhet har förmåga att driva framgångsrika exportsatsningar.
 • Cirka 10 procent av alla företag lyckas identifiera och rekrytera rätt individ som kan bidra till exportframgång.
 • Rätt individ med rätt kompetens och nätverk bidrar i 100 % av fallen till ökad exportframgång.

Vi har rätt individ till er exportsatsning!

”Medarbetare med gedigen erfarenhet, track-record och nätverk!”

Läs mer

Antaganden och utgångspunkter

I Antaganden och utgångspunkter

 • Know-how bidrar till bättre utveckling.
 • Track-record bidrar till bättre utveckling.
 • Relevant nätverk bidrar till bättre utveckling.
 • In-house som metod bidrar till bättre utveckling.

II Vad innebär vårt assessment center?

 • Metod för att bygga know-how inom området.
 • Metod för att använda individer med track-record.
 • Metod för att utveckla nätverk inom området.
 • Metod för att ligga i framkant inom området.

III Varför assessment center?

 • För kreativt och originellt tänkande.
 • För objektivitet i förändringsprocessen.
 • För tillhandahållande av metoder och verktyg.
 • För benchmarking och second opinion.

IV När använda vårt center?

 • När ni vill förändra och utveckla inom området.
 • När ni vill skapa/tillföra ökad momentum.
 • När ni vill ta del av nya metoder och verktyg.
 • När ni vill mäta och utvärdera er framgång.

V Hur använda vårt center?

 • Kontakta oss så berättar vi mera!

Läs mer
Bli uppringd
Please leave this field empty.